Cock up là gìNghĩa từ Cock up

Ý nghĩa của Cock up là:

  • Làm hỏng cái gì

Ví dụ minh họa cụm động từ Cock up:

 
-  It was so easy, but he managed to COCK everything UP.
Nó quá dễ, nhưng anh ta đã làm hỏng mọi thứ.

Một số cụm động từ khác

Động từ Cock chỉ có một cụm động từ là Cock up.


c-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp