Colour up và Color up là gìNghĩa từ Colour up

Ý nghĩa của Colour up là:

  • Thẹn đỏ mặt

Ví dụ minh họa cụm động từ Colour up:

 
-  He COLOURED (COLORED) UP when he was caught stealing from the till.
Anh ta đã thẹn đỏ mặt khi anh ta bị bắt lúc đang trộm tiền trong ngăn kéo.

Một số cụm động từ khác

Động từ Climb chỉ có một cụm động từ là Colour up.


c-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp