Chill out là gìNghĩa từ Chill out

Ý nghĩa của Chill out là:

  • Thư giãn, giải trí

Ví dụ minh họa cụm động từ Chill out:

 
-  I'm staying at home and CHILLING OUT this evening.
Tôi đang ở tại nhà và thư giãn tối nay. 

Một số cụm động từ khác

Động từ Chill chỉ có một cụm động từ là Chill out.


c-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp