Clam up là gìNghĩa từ Clam up

Ý nghĩa của Clam up là:

  • Im lặng, ngồi im thin thít

Ví dụ minh họa cụm động từ Clam up:

 
- Everybody CLAMMED UP when the Principal entered.
Mọi người im lặng khi vị hiệu trưởng tiến vào.

Một số cụm động từ khác

Động từ Clam chỉ có một cụm động từ là Clam up.


c-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp