Chop up là gìNghĩa từ Chop up

Ý nghĩa của Chop up là:

  • Chặt nhỏ, băm nhỏ

Ví dụ minh họa cụm động từ Chop up:

 
- I CHOPPED UP the vegetables for the soup.
Tôi băm nhỏ rau cho món súp.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Chop up trên, động từ Chop còn có một số cụm động từ sau:


c-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp