Chop down là gìNghĩa từ Chop down

Ý nghĩa của Chop down là:

  • Chặt ngã, đốn ngã một cây

Ví dụ minh họa cụm động từ Chop down:

 
- They CHOPPED DOWN most of the forest and now it looks like a desert.
Họ đã đốn hầu như toàn bộ rừng cây và bây giờ nó trông giống như một 
sa mạc.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Chop down trên, động từ Chop còn có một số cụm động từ sau:


c-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp