Change over là gìNghĩa từ Change over

Ý nghĩa của Change over là:

  • Thay đổi, chuyển đổi một hệ thống (đo lường, chế độ, ...)

Ví dụ minh họa cụm động từ Change over:

 
- The Irish CHANGED OVER to using kilometres in 2005.
Ai-len đã chuyển đổi hệ thống đo lường sang sử dụng Km vào năm 2005.

Một số cụm động từ khác

Động từ Change chỉ có một cụm động từ là Change over.


c-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp