Coast along là gìNghĩa từ Coast along

Ý nghĩa của Coast along là:

  • Làm gì mà không cố gắng, nỗ lực nhiều

Ví dụ minh họa cụm động từ Coast along:

 
- She's been COASTING ALONG all year and hasn't made a lot of progress.
Cô ấy đã không cố gắng trong cả năm và đã không đạt được nhiều thành công.

Một số cụm động từ khác

Động từ Coast chỉ có một cụm động từ là Coast along.


c-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp