Cheat out of là gìNghĩa từ Cheat out of

Ý nghĩa của Cheat out of là:

  • Lừa tiền ai đó

Ví dụ minh họa cụm động từ Cheat out of:

 
- I hate him - he CHEATED me OUT OF £100.
Tôi ghét hắn ta - hắn ta đã lừa tôi 100 bảng.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Cheat out of trên, động từ Cheat còn có một số cụm động từ sau:


c-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp