Crop up là gìNghĩa từ Crop up

Ý nghĩa của Crop up là:

  • (Vấn đề, khó khăn, ...) Xuất hiện đột xuất

Ví dụ minh họa cụm động từ Crop up:

 
- I'm going to be late tonight as something has just CROPPED UP
at work.
Tôi sẽ về nhà muộn tối nay bởi vì có một vài việc xuất hiện đột
xuất ở nơi làm việc.

Một số cụm động từ khác

Động từ Crop chỉ có một cụm động từ là Crop up.


c-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp