Care for là gìNghĩa từ Care for

Ý nghĩa của Care for là:

  • Thích

Ví dụ minh họa cụm động từ Care for:

 
- I don't CARE FOR fizzy drinks; I prefer water.
Tôi không thích đồ uống có ga; tôi thích nước hơn.

Một số cụm động từ khác

Động từ Care chỉ có một cụm động từ là Care for.


c-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp