Conk out là gìCụm động từ Conk out có 2 nghĩa:

Nghĩa từ Conk out

Ý nghĩa của Conk out là:

  • Ngủ gục, chìm ngay vào giấc ngủ

Ví dụ minh họa cụm động từ Conk out:

 
- I was exhausted and CONKED OUT on the sofa.
Tôi đã quá mệt và ngủ gục ngay trên ghế sô pha.

Nghĩa từ Conk out

Ý nghĩa của Conk out là:

  • Đột nhiên hỏng, dừng làm việc

Ví dụ minh họa cụm động từ Conk out:

 
- The printer CONKED OUT so I couldn't get a hard copy.
Chiếc máy in đã đột nhiên hỏng vì thế tôi không thể nhận được
bản copy.

Một số cụm động từ khác

Động từ Conk chỉ có một cụm động từ là Conk out.


c-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp