Cotton on là gìNghĩa từ Cotton on

Ý nghĩa của Cotton on là:

  • Hiểu

Ví dụ minh họa cụm động từ Cotton on:

 
- It took me ages to COTTON ON to what they were planning.
Đã phải mất rất lâu tôi mới hiểu những gì họ đang dự định.

Một số cụm động từ khác

Động từ Cotton chỉ có một cụm động từ là Cotton on.


c-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp