Cost up là gìNghĩa từ Cost up

Ý nghĩa của Cost up là:

  • Ước tính chi phí của việc gì dự định làm

Ví dụ minh họa cụm động từ Cost up:

 
- The decorators are going to COST UP the work tomorrow.
Ngày mai người trang trí sẽ ước tính chi phí của công việc đó.

Một số cụm động từ khác

Động từ Cost chỉ có một cụm động từ là Cost up.


c-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp