Ball up là gìCụm động từ Ball up có 2 nghĩa:

Nghĩa từ Ball up

Ý nghĩa của Ball up là:

  • Bối rối, lúng túng, làm điều gì đó phức tạp

Ví dụ minh họa cụm động từ Ball up:

 
- The new project has BALLED me UP - I have no idea what to do.
Dự án mới làm tôi lúng túng - Tôi vẫn chưa có ý tưởng về điều cần làm.

Nghĩa từ Ball up

Ý nghĩa của Ball up là:

  • Cuốn, đóng thành hình cầu

Ví dụ minh họa cụm động từ Ball up:

 
- He BALLED UP his napkin when he had finished eating.
Anh ta cuốn cái khăn ăn thành hình cầu khi anh ta đã ăn xong.

Một số cụm động từ khác

Động từ Ball chỉ có một cụm động từ là Ball up.


b-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp