Balls up là gìNghĩa từ Balls up

Ý nghĩa của Balls up là:

  • Làm hỏng, làm hư, làm xáo trộn

Ví dụ minh họa cụm động từ Balls up:

 
- He BALLSED the presentation UP.
Anh ta đã làm hỏng buổi thuyết trình.

Một số cụm động từ khác

Động từ Balls chỉ có một cụm động từ là Balls up.


b-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp