Bank on là gìNghĩa từ Bank on

Ý nghĩa của Bank on là:

  • Trông nom, hi vọng vào ai

Ví dụ minh họa cụm động từ Bank on:

 
- I'm BANKING ON your help; I can't do it alone.
Tôi đặt hi vọng vào sự giúp đỡ của bạn; Tôi không thể làm nó một mình.

Một số cụm động từ khác

Động từ Bank chỉ có một cụm động từ là Bank on.


b-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp