Bawl out là gìCụm động từ Act on có 3 nghĩa:

Nghĩa từ Bawl out

Ý nghĩa của Bawl out là:

  • Chửi rủa, mắng chửi ai

Ví dụ minh họa cụm động từ Bawl out:

 
- She BAWLED me OUT for coming home drunk.
Cô ta đã mắng chửi tôi vì về nhà trong tình trạng say xỉn.

Nghĩa từ Bawl out

Ý nghĩa của Bawl out là:

  • Nói oang oang (gây khó chịu)

Ví dụ minh họa cụm động từ Bawl out:

 
- He BAWLED OUT our names at the top of his voice.
Anh ta nói oang oang tên chúng tôi ngay trong phần đầu bài phát biểu.

Một số cụm động từ khác

Động từ Bawl chỉ có một cụm động từ là Bawl out.


b-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp