Beam up là gìNghĩa từ Beam up

Ý nghĩa của Beam up là:

  • Truyền, vận chuyển

Ví dụ minh họa cụm động từ Beam up:

 
-  BEAM me UP, Scotty.
Truyền tôi lên!

Một số cụm động từ khác

Động từ Beam chỉ có một cụm động từ là Beam up.


b-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp