Beef up là gìNghĩa từ Beef up

Ý nghĩa của Beef up là:

  • Tăng cường, làm cho mạnh hơn

Ví dụ minh họa cụm động từ Beef up:

 
- The city is beefing up police patrols, putting more cops on the street
where they can be seen.
Thành phố tăng cường các đội tuần tra, tăng thêm nhiều cảnh sát trên đường phố.

Một số cụm động từ khác

Động từ Beef chỉ có một cụm động từ là Beef up.


b-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp