Big up là gìCụm động từ Big up có 2 nghĩa:

Nghĩa từ Big up

Ý nghĩa của Big up là:

  • Ra vẻ quan trọng

Ví dụ minh họa cụm động từ Big up:

 
- He BIGS himself UP all the time.
Anh ta lúc nào cũng ra vẻ quan trọng.

Nghĩa từ Big up

Ý nghĩa của Big up là:

  • Tăng cường cơ bắp bằng các bài tập

Ví dụ minh họa cụm động từ Big up:

 
- They work out a lot to BIG themselves UP.
Họ tập luyện rất nhiều để tăng cơ bắp.

Một số cụm động từ khác

Động từ Big chỉ có một cụm động từ là Big up.


b-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp