Big up là gìNghĩa từ Bitch up

Ý nghĩa của Bitch up là:

  • Làm hư, phá hỏng

Ví dụ minh họa cụm động từ Bitch up:

 
- I BITCHED UP the interview.
Tôi đã phá hỏng buổi phỏng vấn.

Một số cụm động từ khác

Động từ Bitch chỉ có một cụm động từ là Bitch up.


b-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp