Blare out là gìNghĩa từ Blare out

Ý nghĩa của Blare out là:

  • Làm om sòm (âm thanh, nhạc)

Ví dụ minh họa cụm động từ Blare out:

 
- The music was BLARING OUT and I couldn't get to sleep.
Nhạc quá to và tôi đã không thể ngủ được.

Một số cụm động từ khác

Động từ Blare chỉ có một cụm động từ là Blare out.


b-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp