Blaze away là gìNghĩa từ Blaze away

Ý nghĩa của Blaze away là:

  • Bắn liên tục

Ví dụ minh họa cụm động từ Blaze away:

 
- The shooters BLAZED AWAY at the pheasants.
Người đi săn bắn liên tục vào con gà lôi đỏ.

Một số cụm động từ khác

Động từ Blaze chỉ có một cụm động từ là Blaze away.


b-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp