Bliss out là gìNghĩa từ Bliss out

Ý nghĩa của Bliss out là:

  • Hạnh phúc, thoải mái, thảnh thơi

Ví dụ minh họa cụm động từ Bliss out:

 
- I BLISSED OUT on the beach all week.
Tôi đã thực sự thảnh thơi trên bãi biễn cả tuần trời.

Một số cụm động từ khác

Động từ Bliss chỉ có một cụm động từ là Bliss out.


b-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp