Boot up là gìNghĩa từ Boot up

Ý nghĩa của Boot up là:

  • Khởi động máy tính

Ví dụ minh họa cụm động từ Boot up:

 
- He BOOTED UP the computer and started work.
Anh ta đã khởi động máy tính và bắt đầu làm việc.

Một số cụm động từ khác

Động từ Boot chỉ có một cụm động từ là Boot up.


b-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp