Border on là gìCụm động từ Border on có 2 nghĩa:

Nghĩa từ Border on

Ý nghĩa của Border on là:

  • Tiếp, giáp với

Ví dụ minh họa cụm động từ Border on:

 
- Portugal BORDERS ON Spain.
Bồ Đào Nha tiếp giáp với Tây Ba Nha.

Nghĩa từ Border on

Ý nghĩa của Border on là:

  • Gần như, giống như

Ví dụ minh họa cụm động từ Border on:

 
- What he did was BORDERING ON betrayal.
Điều anh ta đã làm gần giống như là sự phản bội.

Một số cụm động từ khác

Động từ Border chỉ có một cụm động từ là Border on.


b-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp