Bottom out là gìNghĩa từ Bottom out

Ý nghĩa của Bottom out là:

  • Chạm đáy và bắt đầu tăng lên

Ví dụ minh họa cụm động từ Bottom out:

 
- The recession BOTTOMED OUT and the economy is recovering well.
Cuộc suy thoái đã chạm đáy và kinh tế đang bắt đầu phục hồi tốt.

Một số cụm động từ khác

Động từ Bottom chỉ có một cụm động từ là Bottom out.


b-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp