Brace up là gìNghĩa từ Brace up

Ý nghĩa của Brace up là:

  • Lấy lại sự tự tin, lạc quan

Ví dụ minh họa cụm động từ Brace up:

 
- You should BRACE UP and stop worrying.
Bạn nên lạc quan hơn và đừng lo nghĩ nữa.

Một số cụm động từ khác

Động từ Brace chỉ có một cụm động từ là Brace up.


b-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp