Breed out là gìNghĩa từ Breed out

Ý nghĩa của Breed out là:

  • Loại bỏ đặc tính bằng cách điều khiển sự sinh sản

Ví dụ minh họa cụm động từ Breed out:

 
- They have not managed to BREED OUT their aggression.
Họ đã không điều khiển được để loại bỏ sự xâm lược của chúng.

Một số cụm động từ khác

Động từ Breed chỉ có một cụm động từ là Breed out.


b-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp