Bubble over là gìNghĩa từ Bubble over

Ý nghĩa của Bubble over là:

  • Tràn ngập cảm giác (thường là vui sướng)

Ví dụ minh họa cụm động từ Bubble over:

 
- She BUBBLED OVER with joy when she heard her exam results.
Cô ấy mừng quýnh lên khi biết kết quả kì thi.

Một số cụm động từ khác

Động từ Bubble chỉ có một cụm động từ là Bubble over.


b-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp