Buck up là gìCụm động từ Buck up có 2 nghĩa:

Nghĩa từ Buck up

Ý nghĩa của Buck up là:

  • Mau lên! (Nhanh lên!)

Ví dụ minh họa cụm động từ Buck up:

 
- "BUCK UP - the taxi's waiting."
"Nhanh lên nào - taxi đang đợi đó."

Nghĩa từ Buck up

Ý nghĩa của Buck up là:

  • Giữ thái độ nghiêm túc và có trách nhiệm hơn

Ví dụ minh họa cụm động từ Buck up:

 
- You had better BUCK your ideas UP, or you'll fail the course.
Bạn nên có thái độ nghiêm túc và có trách nhiệm hơn, nếu không bạn sẽ trượt 
khóa học này.

Một số cụm động từ khác

Động từ Buck chỉ có một cụm động từ là Buck up.


b-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp