Bucket down là gìNghĩa từ Bucket down

Ý nghĩa của Bucket down là:

  • (mưa) rơi như trút

Ví dụ minh họa cụm động từ Bucket down:

 
- Take an umbrella; it's BUCKETING DOWN.
Mang ô đi; trời đang mưa như trút.

Một số cụm động từ khác

Động từ Bucket chỉ có một cụm động từ là Bucket down.


b-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp