Bunk off là gìNghĩa từ Bunk off

Ý nghĩa của Bunk off là:

  • Trốn học

Ví dụ minh họa cụm động từ Bunk off:

 
- I used to BUNK OFF school and go into town.
Tôi đã thường trốn học và vào thị trấn chơi.

Một số cụm động từ khác

Động từ Bunk chỉ có một cụm động từ là Bunk off.


b-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp