Bust up là gìNghĩa từ Bust up

Ý nghĩa của Bust up là:

  • Chia tay (sau khi cãi nhau)

Ví dụ minh họa cụm động từ Bust up:

 
- They BUST UP after a row last night.
Họ chia tay nhau sau cuộc cãi vã tối qua.

Một số cụm động từ khác

Động từ Bust chỉ có một cụm động từ là Bust up.


b-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp