Butter up là gìNghĩa từ Butter up

Ý nghĩa của Butter up là:

  • Bợ đỡ, nịnh hót

Ví dụ minh họa cụm động từ Butter up:

 
- I've seen you BUTTERING UP the boss!
Tôi đã thấy anh nịnh ông chủ!

Một số cụm động từ khác

Động từ Butter chỉ có một cụm động từ là Butter up.


b-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp