Issue forth là gìNghĩa từ Issue forth

Ý nghĩa của Issue forth là:

  • Đi ra khỏi một nơi

Ví dụ cụm động từ Issue forth

Ví dụ minh họa cụm động từ Issue forth:

 
-  New initiatives ISSUE FORTH from the government.
Các sáng kiến mới được lan truyền ra từ phía chính phủ.


Một số cụm động từ khác

Động từ Issue chỉ có một cụm động từ là Issue forth.


i-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp