Warm up là gìNghĩa từ Warm up

Ý nghĩa của Warm up là:

  • Khởi động

Ví dụ cụm động từ Warm up

Dưới đây là ví dụ cụm động từ Warm up:

 
- The team WARMED UP half an hour before the volleyball match.
Cả đội khởi động khỏang nửa tiếng trước trận bóng chuyền.

Một số cụm động từ khác

Động từ Warm chỉ có một cụm động từ là Warm up.


w-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp


Tài liệu giáo viên