Yammer on là gìNghĩa từ Yammer on

Ý nghĩa của Yammer on là:

  • Nói liên tục, phát phiền

Dưới đây là ví dụ cụm động từ Yammer on:

 
-  She YAMMERED ON for hours.
Cô ta nói liên tục hàng tiếng đồng hồ rồi.

Một số cụm động từ khác

Động từ Yammer chỉ có một cụm động từ là Yammer on.


y-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp