Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 10 Học kì 2 có đáp án (Đề 1)

    Đề kiểm tra môn Tiếng Anh lớp 10

    Thời gian: 15 phút

Choose the word whose underlined part has a different pronunciation from the others in each group

Question 1:

Quảng cáo

A. sea

B. ocean

C. cheap

D. teach

Question 2:

A. word

B. work

C. worm

D. world

Question 3:

A. desks

B. parks

C. pays

D. effects

Quảng cáo

Question 4:

A. govern

B. some

C. lesson

D. month

Question 5:

A. Pacific

B. Atlantic

C. American

D. balance

Choose the word whose main stress is placed differently from the others in each group

Question 6:

A. offend

B. insult

C. baby

D. sparkling

Quảng cáo

Question 7:

A. inhabit

B. natural

C. finally

D. evidence

Question 8:

A. biodiversity

B. international

C. sophisticated

D. independently

Question 9:

A. complete

B. reveal

C. surface

D. restrict

Question 10:

A. indication

B. understanding

C. investigate

D. interaction

Select the synonym of the following bold and underlined word in each sentence in the unit

Question 11: Can you name the sea animal in each picture?

A. description

B. presentation

C. scene

D. painting

Question 12: It is divided into five different parts: the Pacific, Atlantic, Indian, Antarctic and Arctic Oceans.

A. individual

B. dissimilar

C. singular

D. many

Question 13: Together, they cover 75% of our Earth.

A. spread

B. curtain

C. comprehend

D. report

Question 14: Today’s scientists have overcome many of the challenges of the depth by using more sophisticated tools.

A. passed

B. run

C. flown

D. conquered

Question 15: Today’s scientists have overcome many of the challenges of the depth by using more sophisticated tools.

A. summons

B. dare

C. objection

D. stimuli

Đáp án

Quenstion 1 Quenstion 2 Quenstion 3 Quenstion 4 Quenstion 5
B C C C B
Quenstion 6 Quenstion 7 Quenstion 8 Quenstion 9 Quenstion 10
A A C C A
Quenstion 11 Quenstion 12 Quenstion 13 Quenstion 14 Quenstion 15
D B A D B

Xem thêm các Đề thi, đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 10 có đáp án hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 199K cho teen 2k5 tại khoahoc.vietjack.com

Toán lớp 10 - Thầy Phạm Như Toàn

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Vật Lý 10 - Thầy Quách Duy Trường

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Tiếng Anh lớp 10 - Thầy Quang Hưng

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Hóa Học lớp 10 - Cô Nguyễn Thị Thu

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Hóa học lớp 10 - cô Trần Thanh Thủy

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


2005 - Toán Lý Hóa