Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 10 Học kì 2 có đáp án (Đề 2)

    Đề kiểm tra môn Tiếng Anh lớp 10

    Thời gian: 15 phút

Choose the best answer A, B, C or D for each sentence

Question 1: We're reading a _______ book this week.

Quảng cáo

A. differ

B. difference

C. different

D. differently

Question 2: She gave him a _______ look. “Are you really sure?” she demanded.

A. challenge

B. challenger

C. challenged

D. challenging

Question 3: The article was an excellent piece of _______ journalism.

A. investigate

B. investigative

C. investigation

D. investigating

Quảng cáo

Question 4: The company needs to reduce its _______ on just one particular product.

A. depend

B. dependence

C. dependable

D. dependant

Question 5: My grandpa's attitudes are very _______, considering his age.

A. modern

B. modernity

C. modernize

D. modernization

Question 6: The sea bed _______ here to 5000 meters.

A. deep

B. deepens

C. deeper

D. depth

Quảng cáo

Question 7: You've got to try to keep _______ as you grow older.

A. act

B. active

C. action

D. actor

Question 8: He would never do anything to _______ the lives of his children.

A. danger

B. dangerous

C. endanger

D. endangered

Question 9: If the product doesn't work, you are given the _______ of a refund or a replacement.

A. choice

B. choose

C. chooser

D. choosing

Question 10: We saw a quick film showing the various stages in the _______ of glass.

A. produce

B. producer

C. products

D. production

Question 11: You _______ be ashamed of yourselves.

A. could

B. should

C. did

D. would

Question 12: The doctors are doing all that they _______, but she's still not breathing properly.

A. can

B. could

C. shall

D. might

Question 13: We _______ to have agreed without knowing what it would cost.

A. shouldn’t

B. couldn’t

C. didn’t

D. oughtn't

Question 14: He said he _______ see his brother the next day.

A. ought to

B. should

C. would

D. must

Question 15: Cars _______ park in front of the entrance.

A. mustn't

B. didn’t have to

C. couldn’t

D. didn’t need

Đáp án

Quenstion 1 Quenstion 2 Quenstion 3 Quenstion 4 Quenstion 5
C D A C D
Quenstion 6 Quenstion 7 Quenstion 8 Quenstion 9 Quenstion 10
B C C B D
Quenstion 11 Quenstion 12 Quenstion 13 Quenstion 14 Quenstion 15
B A D C A

Xem thêm các Đề thi, đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 10 có đáp án hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 199K cho teen 2k5 tại khoahoc.vietjack.com

Toán lớp 10 - Thầy Phạm Như Toàn

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Vật Lý 10 - Thầy Quách Duy Trường

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Tiếng Anh lớp 10 - Thầy Quang Hưng

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Hóa Học lớp 10 - Cô Nguyễn Thị Thu

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Hóa học lớp 10 - cô Trần Thanh Thủy

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


2005 - Toán Lý Hóa