Đề thi Giữa kì 1 Tin học lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4)

Đề thi Giữa kì 1 Tin học lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4)

    Môn Tin học lớp 10

    Thời gian làm bài: 45 phút

Phần trắc nghiệm

Câu 1 Tìm câu sai trong các câu nói về chức năng của Hệ điều hành dưới đây:

Quảng cáo

A. Đảm bảo giao tiếp giữa người dùng và hệ thống (máy tính).

B. Tổ chức quản lý và sử dụng một cách tối ưu tài nguyên của máy tính.

C. Thực hiện tìm kiếm thông tin trên mạng INTERNET.

D. Cung cấp phương tiện để thực hiện các chương trình khác.

Câu 2 Hãy chọn câu ghép đúng. Hệ điều hành là:

A. Phần mềm ứng dụng.

B. Phần mềm tiện ích.

C. Phần mềm hệ thống.

D. Phần mềm công cụ.

Câu 3 Hãy chọn câu ghép đúng. Hệ điều hành là:

A. Phần mềm hệ thống

B. Phần mềm ứng dụng

C. Phần mềm văn phòng

D. Cả 2 câu a, b đều đúng

Quảng cáo

Câu 4 Hãy chọn phương án ghép đúng nhất . Các hệ điều hành thông dụng hiện nay thường được lưu trữ ở đâu :

A. Trên bộ nhớ ngoài

B. Trong CPU ( bộ xử lý trung tâm )

C. Trong RAM

D. Trong ROM

Câu 5 Hãy chọn phương án ghép đúng nhất . Hệ điều hành “ đa nhiệm một người dùng ” là :

A. Chỉ có một người đăng nhập vào hệ thống. Nhưng có thể kích hoạt cho hệ thống thực hiện đồng thời nhiều chương trình

B. Cho phép nhiều người dùng được đăng nhập vào hệ thống, mỗi người dùng chỉ có thể cho hệ thống thực hiện đồng thời nhiều chương trình

C. Các chương trình phải được thực hiện lần lượt và mỗi lần làm việc chỉ được một người đăng nhập vào hệ thống .

D. Cả 3 câu A, B, C đều đúng .

Câu 6 Caâu 6:Hãy chọn phương án đúng nhất : Hệ điều hành đa nhiệm nhiều người dùng là hệ điều hành thực hiện :

A. điều hành việc phân phối tài nguyên cho các chương trình thực hiện đồng thời

B. ghi nhớ những thông tin của người dùng ( chẳng hạn như mật khầu, thư mục riêng, các chương trình đang chạy …)

C. đảm bảo sao cho lỗi trong một chương trình không làm ảnh hưởng tới việc thực hiện các chương trình khác

D. Cả 3 câu A, B, C đều đúng .

Quảng cáo

Câu 7 Hãy chọn câu phát biểu đúng nhất .

A. Mỗi hệ điều hành phải có thành phần để kết nối Internet, trao đổi thư điện tử.

B. Hệ điều hành cung cấp môi trường giao tiếp giữa người dùng và hệ thống .

C. Hệ điều hành thường được cài đặt sẵn từ khi sản xuất máy tính .

D. Cả 2 câu A, B đúng .

Câu 8 Caâu 8:Hãy chọn giải thích đúng trong các giải thích dưới đây về lí do tại sao người ta thường không lưu trữ sẵn hệ điều hành trong ROM mà lưu trên đĩa cứng .

A. Nâng cấp hệ điều hành dễ dàng hơn, khi hãng phần mềm muốn thêm các tính năng mới ( nâng cấp ) thì chỉ cần cung cấp các đĩa chứa phiên bản hệ điều hành mới, điều này dễ hơn nhiều so với thiết kế một vi mạch mới .

B. Người dùng có thể chọn hệ điều hành, ngay trong một máy tính có thể cài nhiều hơn một hệ điều hành, cho phép người dùng chọn một trong chúng để dùng mỗi khi bật máy .

C. Cả 2 câu A, B đều đúng

D. Cả 2 câu A, B đều sai

Câu 9 Chọn câu phát biểu sai :

A. Hệ điều hành là tập hợp các chương trình được tổ chức thành một hệ thống với nhiệm vụ đảm bảo tương tác giữa người với máy tính .

B. Học sử dụng máy tính nghĩa là học sử dụng hệ điều hành .

C. Hệ điều hành tổ chức khai thác tài nguyên máy một cách tối ưu .

D. Hệ điều hành được lưu trữ trên bộ nhớ ngoài .

Câu 10 Tìm câu sai trong các câu sau :

A. Hệ điều hành là tập hợp các chương trình được tổ chức thành một hệ thống với nhiệm vụ đảm bảo tương tác giữa người dùng với máy tính .

B. Hệ điều hành được nhà sản xuất cà đặt khi chế tạo máy tính

C. Hệ điều hành tổ chức quản lí hệ thống tệp trên mạng máy tính .

D. Hệ điều hành được lưu trữ trên bộ nhớ ngoài

Câu 11 Caâu 11:Hãy chọn tổ hợp các phương án thích hợp nhất để điền vào ô trống trong mô tả về hệ điều hành như sau : “ Hệ điều hành là một tập hợp các ( a ) được tổ chức thành một ( b ) với nhiệm vụ đảm bảo ( c ) giữa dùng với máy tính, cung cấp các phương tiện và dịch vụ để người dùng dễ dàng thực hiện chương trình, quản lí chặt chẽ các tài nguyên của máy, tổ chức khai thác chúng một cách thuận tiện và tối ưu .”

a b c
A chương trình và dữ liệu hệ thống giao tiếp
B chương trình hệ thống tương tác
C chương trình phần mềm giao tiếp
D chương trình và dữ liệu phần mềm tương tác

Câu 12 Hãy chọn phương án ghép đúng . Hệ điều hành là :

A. phần mềm hệ thống

B. phần mềm ứng dụng

C. phần mềm văn phòng

D. Cả 2 câu A_ B

Câu 13 Hệ điều hành được lưu trữ ở đâu ?

A. Bộ nhớ trong

B. USB

C. Bộ nhớ ngoài

D. Đĩa mềm

Câu 14 Hệ điều hành nào dưới đây không phải là hệ điều hành đa nhiệm nhiều người dùng ?

A. Windows 2000

B. MS-DOS

C. UNIX

D. Linux

Câu 15 Chọn phát biểu sai trong các câu sau :

A. Hệ điều hành là tập hợp có tổ chức các chương trình thành hệ thống với nhiệm vụ bảo đảm quan hệ giữa người sử dụng với máy tính .

B. Hệ điều hành được lưu trữ dưới dạng các mô đun độc lập trên bộ nhớ ngoài

C. Hệ điều hành quản lí chặt chẽ các tài nguyên của máy , tổ chức khai thác chúng một cách thuận tiện và tối ưu .

D. Câu A_ , B_ đúng và câu C_ sai .

Câu 16 Chọn phát biểu sai trong các câu sau :

A. Hệ điều hành đóng vai trò cầu nối giữa thiết bị với người sử dụng và giữa thiết bị với các chương trình thực hiện trên máy .

B. Hệ điều hành cung cấp các phương tiện và dịch vụ để người sử dụng dễ dàng thực hiện chương trình .

C. Hệ điều hành quản lí chặt chẽ các tài nguyên của máy , tổ chức khai thác chúng một cách thuận tiện và tối ưu .

D. Câu A, C đúng và câu B sai .

Câu 17 Một số chức năng của hệ điều hành là :

A. Cung cấp bộ nhớ , các thiết bị ngoại vi , … cho các chương trình cần thực hiện và tổ chức thực hiện các chương trình đó .

B. Hỗ trợ bằng phần mềm cho các thiết bị ngoại vi để có thể khai thác chúng một cách thuận tiện và hiệu quả .

C. Cung cấp các dịch vụ tiện ích hệ thống .

D. Cả ba câu trên đều đúng .

Câu 18 Một số chức năng của hệ điều hành là :

A. Cung cấp các dịch vụ tiện ích hệ thống .

B. Hỗ trợ bằng phần mềm cho các thiết bị ngoại vi để có thể khai thác chúng một cách thuận tiện và hiệu quả .

C. Tổ chức lưu trữ thông tin trên bộ nhớ ngoài , cung cấp các phương tiện để tìm kiếm và truy cập thông tin được lưu trữ .

D. Cả ba câu trên đều đúng .

Câu 19 Một số thành phần của hệ điều hành là :

A. Các chương trình nạp hệ thống .

B. Các chương trình quản lí tài nguyên .

C. Các chương trình điều khiển và các chương trình tiện ích hệ thống .

D. Cả ba câu trên đều đúng .

Câu 20 Một số thành phần của hệ điều hành là :

A. Các chương trình nạp khi khởi động và thu dọn hệ thống trước khi tắt máy hay khởi động lại

B. Các chương trình quản lí tài nguyên .

C. Các chương trình phục vụ tổ chức thông tin trên bộ nhớ ngoài , tìm kiếm và cung cấp thông tin cho các chương trình khác xử lí .

D. Cả ba câu trên đều đúng.

Phần tự luận

Câu 1Thuật toán là gì ?

Câu 2Cho trước ba số dương a, b và c. Cho biết ba số đó có thể là độ dài ba cạnh của một tam giác hay không.

a. Xác định bài toán

b. Nêu ý tưởng giải bài toán

c. Viết thuật toán

Đáp án

   

Phần trắc nghiệm

CÂU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Đ/A C C A A A D B C B B
CÂU 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Đ/A B A C B D D D D D D

Phần tự luận

Câu 1Thuật toán là dãy các thao tác cần thực hiện theo một trình tự xác định để thu được kết quả cần thiết từ những điều kiện cho trước.

Câu 2

a. Xác định bài toán (0,5đ)

- Input: Ba số dương a, b và c

- Output: Kiểm tra a, b, c có là ba cạnh của một tam giác hay không.

b. Ý tưởng: Ba số dương a, b và c là độ dài các cạnh của một tam giác khi và chỉ khi a + b > c, b + c > a, c + a > b. (0.5đ)

c. Thuật toán (2đ)

Bước 1: Nhập ba số dương a, b và c

Bước 2 : Nếu a + b > c và b + c > a và c + a > b thì thông báo ba số a, b và c tạo thành 3 cạnh của tam giác ngược lại thông báo ba số a, b và c không tạo thành ba cạnh của tam giác.

Bước 3: Kết thúc thuật toán.

Các đề kiểm tra Tin học lớp 10 có đáp án khác:

de-kiem-tra-1-tiet-tin-hoc-10-hoc-ki-1-lan-2.jsp

2005 - Toán Lý Hóa