Đề kiểm tra Địa Lí 10 Chương 2 (Đề 3)Đề kiểm tra Địa Lí 10 Chương 2 (Đề 3)

Câu hỏi trắc nghiệm

Câu 1: (0,5 điểm) Lực Cô-ri-ô-lít mang tên nhà toán học Cô-ri-ô-lít người quốc gia nào?

A. Người Mĩ       B. Người Pháp

C. Người Anh      D. Người Nga

Quảng cáo

Câu 2: (0,5 điểm) Trái Đất là hành tinh thứ mấy tính từ trong ra ngoài?

A. 2      B. 3

C. 4      D. 5

Câu 3: (0,5 điểm) Trái Đất tự quay quanh trục theo hướng nào? Thời gian giáp một vòng là:

A. Đông sang Tây, một vòng là 24 giờ.

B. Tây sang Đông, một vòng là 23 giờ 56 phút.

C. Tây sang Đông, một vòng là 23 giờ 48 phút.

D. Đông sang Tây, một vòng là 23 giờ 46 phút.

Câu 4: (0,5 điểm) “Điểm cận nhật” là Trái Đất gần Mặt Trời nhất là ngày:

A. Ngày 1 tháng 3

B. Ngày 3 tháng 1

Quảng cáo

C. Ngày 5 tháng 1

D. Tất cả đều sai

Câu 5: (0,5 điểm) Khi Trái Đất gần Mặt Trời nhất thì khoảng cách từ Trái Đất đến Mặt Trời là: ( làm tròn số)

A. 147 triệu km

B. 149 triệu km

C. 174 triệu km

D. 150 triệu km

Câu 6: (0,5 điểm) “Điểm viễn nhật” là Trái Đất xa Mặt Trời nhất là ngày:

A. Ngày 5 tháng 7

B. Ngày 7 tháng 5

C. Ngày 7 tháng 6

D. Ngày 6 tháng 7

Câu hỏi tự luận

Câu 1: (4 điểm) Giải thích câu ca dao Việt Nam:

“Đêm tháng Năm chưa nằm đã sáng

Ngày tháng Mười chưa cười đã tối”

Câu 2: (3 điểm)

Sự thay đổi các mùa có tác dụng như thế nào đến cảnh quan thiên nhiên , hoạt động sản xuất và đời sống con người?

Đáp án và thang điểm

Quảng cáo

Câu hỏi trắc nghiệm

Câu hỏi 123456
Đáp án B B B B A A

Câu hỏi tự luận

Câu 1: (4 điểm) Câu ca dao Việt Nam.

“Đêm tháng Năm chưa nằm đã sáng

Ngày tháng Mười chưa cười đã tối”

      - Chỉ đúng cho ở nước ta và một số nước ở bán cầu Bắc.

      - Do trục Trái Đất nghiêng trên mặt phẳng quý đạo một góc 66o33’. Nên khi chuyển động tịnh tiến quanh Mặt Trời:

   +Phần được chiếu sáng và phần bóng tối ở hai nửa cầu khác nhau.

   +Nên kéo theo sự dài, ngắn khác nhau của ngày và đêm.

Câu 2: (3 điểm) Sự thay đổi các mùa có tác dụng:

Trên bề mặt Trái Đất ở khắp mọi nơi đều có sự sống phát sinh, phát triển, tồn tại dưới nhiều hình thức khác nhau:

      - Đối với cảnh quan thiên nhiên: tùy theo mùa, theo khu vực mà cảnh quan thiên nhiên phát triển khác nhau.

      - Đối với hoạt động sản xuất: (Nhất là sản xuất nông nghiệp) con người phải tuân theo các mùa khác nhau mà tiến hành sản xuất khác nhau.

      - Đối với con người: phải biết được tính chất, đặc điểm cụ thể của từng mùa khác nhau. Có biện pháp hữu hiệu thích nghi cho cuộc sống.

Các Đề kiểm tra Địa Lí 10 | Đề thi Địa Lí 10 khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


chuong-2.jsp