Đề kiểm tra Địa Lí 10 Chương 5 (Đề 1)Đề kiểm tra Địa Lí 10 Chương 5 (Đề 1)

Câu hỏi trắc nghiệm

Câu 1: (0,5 điểm) Theo thống kê năm 2005 thì dân số thế giới là bao nhiêu triệu người?

A. 6.477 triệu người

B. 6.747 triệu người.

Quảng cáo

C. 7.467 triệu người.

D. 4.677 triệu người.

Câu 2: (0,5 điểm) Hiện nay trên thế giới thì bao nhiêu quốc gia có số dân trên 100 triệu người?

A. 10 quốc gia

B. 11 quốc gia

C. 12 quốc gia

D. 13 quốc gia

Câu 3: (0,5 điểm) Các quốc gia như Trung Quốc, Ấn Độ, Inđônêxia có số dân hơn 100 triệu người nằm ở châu lục nào?

A. Châu Âu

B. Châu Á

C. Châu Á và châu Âu

D. Châu Mĩ

Quảng cáo

Câu 4: (0,5 điểm) Dân số thế giới năm 2005 là 6.477 triệu người. Tỉ suất sinh thô là 21% vậy số người sinh ra là bao nhiêu?

A. 126 triệu người

B. 132 triệu người

C. 136 triệu người

D. 140 triệu người

Câu 5: (0,5 điểm) Động lực chính làm tăng dân số thế giới là động lực nào?

A. Gia tăng cơ học

B. Gia tăng tự nhiên

C. Ý A và B sai

D. Ý A và B đúng

Câu 6: (0,5 điểm) Năm 2005 dân số thế giới là 6.477 triệu người. Tí suất tử thô là 9‰. Vậy số người chết là bao nhiêu?

A. 52,4 triệu người

B. 56,4 triệu người

C. 58,2 triệu người

D. 62,4 triệu người

Câu hỏi tự luận

Câu 1: (4 điểm) Giả sử tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên của Ấn Độ là 2% và không đổi trong thời kì 1995-2000. Hãy trình bày cách tính và điền kết quả dân số Ấn Độ theo mẫu sau đây:

Đề kiểm tra Địa Lí 10 | Đề thi Địa Lí 10

Câu 2: (3 điểm) Phân biệt gia tăng dân số tự nhiên và gia tăng dân số cơ học.

Đáp án và thang điểm

Câu hỏi trắc nghiệm

Câu hỏi 123456
Đáp ánA A B C B C
Quảng cáo

Câu hỏi tự luận

Câu 1: (4 điểm)

* Cách tính dân số Ấn Độ

   +Năm 1998: Dân số 975 triệu= 100%

   +Tính tỉ suất gia tăng tự nhiên: 2%= (2×975)/100 = 19,5 triệu người

   +Lấy dân số từng năm trừ hoặc cộng với tí suất gia tăng tự nhiên

   - Sau năm 1998 thì cộng cho: 19,5 triệu người.

   - Trước năm 1998 thì trừ cho: 19,5 triệu người

* Điền kết quả dân số Ấn Độ Kết quả:

Đề kiểm tra Địa Lí 10 | Đề thi Địa Lí 10

Câu 2: (3 điểm) Phân biệt gia tăng dân số tự nhiên và gia tăng cơ học.

   -Gia tăng dân số tự nhiên: Là sự biến động dân số trên thế giới (tăng lên hay giảm đi) là do hai nhân tố chủ yếu quyết đinh là sinh đẻ và tử vong.

Công thức tính: Tg = S –T

S: tỉ suất sinh thô

T: tỉ suất tử thô

   -Gia tăng cơ học: Bao gồm hai bộ phận xuất cư và nhập cư, sự chênh lệch giữa người xuất cư và nhập cư gọi là gia tăng cơ học.

Công thức tính: G = (N – X) / Dtb

+N: Là số người xuất cư trong năm

+X: Số người nhập cư trong năm.

   +Dtb: Dân số trung bình năm

Các Đề kiểm tra Địa Lí 10 | Đề thi Địa Lí 10 khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2004 ĐẠT 9-10 THI THPT QUỐC GIA

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 199K cho teen 2k4 tại khoahoc.vietjack.com

Toán lớp 10 - Thầy Phạm Như Toàn

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Vật Lý 10 - Thầy Quách Duy Trường

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Tiếng Anh lớp 10 - Thầy Quang Hưng

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Hóa Học lớp 10 - Cô Nguyễn Thị Thu

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Hóa học lớp 10 - cô Trần Thanh Thủy

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


chuong-5.jsp


Khóa học 10