Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 1)Đề kiểm tra Đại Số 11 - Học kì 2

Thời gian làm bài: 15 phút

Câu 1: Số gia của hàm số f(x) = x3 ứng với x0 = 2 và Δx = 1 bằng bao nhiêu?

Quảng cáo

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 1)

Câu 2: Tỉ số Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 1) của hàm số f(x) = 2x(x - 1) theo x và Δx là:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 1)

Câu 3: Số gia của hàm số Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 1) ứng với số gia Δx của biến số x tại x0 = -1 là:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 1)

Câu 4: Xét ba mệnh đề sau:

   (1) Nếu hàm số f(x) có đạo hàm tại điểm x = x0 thì f(x) liên tục tại điểm đó.

   (2) Nếu hàm số f(x) liên tục tại điểm x = x0 thì f(x) có đạo hàm tại điểm đó.

   (3) Nếu f(x) gián đoạn tại x = x0 thì chắc chắn f(x) không có đạo hàm tại điểm đó.

Quảng cáo
2004 - Toán Lý Hóa

- Trong ba câu trên:

A. Có hai câu đúng và một câu sai.

B. Có một câu đúng và hai câu sai.

C. Cả ba đều đúng.

D. Cả ba đều sai.

Câu 5: Tìm a, b để hàm số Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 1) có đạo hàm tại x = 1.

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 1)

Câu 6: Cho hàm số Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 1) xác định trên R. Giá trị f'(-1) bằng:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 1)

Câu 7: Đạo hàm của hàm số f(x) = (x2 + 1)4 tại điểm x = -1 là:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 1)

Câu 8: Với Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 1) Thì f'(-1) bằng:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 1)

Quảng cáo

Câu 9: Tính đạo hàm của hàm số sau: Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 1)

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 1)

Câu 10: Cho hàm số Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 1) Đạo hàm y' của hàm số là:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 1)

Câu 11: Cho hàm số Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 1) Đạo hàm y' của hàm số là:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 1)

Câu 12: Đạo hàm của hàm số Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 1) là:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 1)

Câu 13: Tính đạo hàm của hàm số Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 1)

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 1)

Câu 14: Cho hàm số y = x3 - 3x2 - 9x - 5. Phương trình y' = 0 có nghiệm là:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 1)

Câu 15: Giải bất phương trình:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 1)

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 1)

Đáp án & Hướng dẫn giải

Câu 1:

- Ta có : x0 + Δx = 2 + 1 = 3.

- Do đó, số gia của hàm số đã cho là:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 1)

Chọn C.

Câu 2:

- Ta có:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 1)

Chọn D

Câu 3:

- Với số gia Δx của biến số x tại x0 = -1. Ta có:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 1)

Chọn A.

Câu 4:

+) (1) Nếu hàm số f(x) có đạo hàm tại điểm x = x0 thì f(x) liên tục tại điểm đó. Đây là mệnh đề đúng.

 

+) (2) Nếu hàm số f(x) liên tục tại điểm x = x0 thì f(x) có đạo hàm tại điểm đó.Đây là mệnh đề sai.

Phản ví dụ:

- Lấy hàm f(x) = |x| ta có D = ℜ nên hàm số f(x) liên tục trên ℜ.

- Nhưng ta có

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 1)

- Nên hàm số không có đạo hàm tại x = 0.

- Vậy mệnh đề (2) là mệnh đề sai.

 

+) (3) Nếu f(x) gián đoạn tại x = x0 thì chắc chắn f(x) không có đạo hàm tại điểm đó.

- Vậy (3) là mệnh đề đúng.Vì (1) là mệnh đề đúng nên ta có f(x) không liên tục tại x = x0 thì f(x) không có đạo hàm tại điểm đó.

- Vậy (3) là mệnh đề đúng.

Chọn A.

Câu 5:

- Ta có:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 1)

- Hàm có đạo hàm tại x = 1 thì hàm liên tục tại x = 1.

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 1)

Chọn D

Câu 6:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 1)

Chọn D.

Câu 7:

- Ta có:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 1)

Chọn C.

Câu 8:

- Ta có:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 1)

Chọn D.

Câu 9:

- Ta có:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 1)

Chọn D.

Câu 10:

Cách 1:

- Ta có:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 1)

Cách 2:

- Ta có:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 1)

Chọn A.

Câu 11:

- Công thức: Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 1)

- Do đó:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 1)

Chọn D.

Câu 12:

- Ta có:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 1)

Chọn C.

Câu 13:

- Ta có:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 1)

Chọn D.

Câu 14:

- Ta có:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 1)

Chọn B

Câu 15:

- TXĐ: D = ℜ

- Ta có:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 1)

- Mặt khác:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 1)

- Nên:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 1)

Chọn A.

Xem thêm các đề kiểm tra, đề thi Toán 11 Đại số, Hình học có đáp án hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký khóa học tốt 11 dành cho teen 2k4 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-15-phut-toan-11-chuong-5-dai-so.jsp


2004 - Toán Lý Hóa