Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 4)Đề kiểm tra Đại Số 11 - Học kì 2

Thời gian làm bài: 15 phút

Câu 1: Cho hàm số Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 4) . Đạo hàm của hàm số g(x) dương trong trường hợp nào?

Quảng cáo

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 4)

Câu 2: Cho hàm số Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 4) . Số nghiệm của phương trình f'(x) = 4 là bao nhiêu?

A. 0        B. 1

C. 2        D. Nhiều hơn nghiệm.

Câu 3: Cho hai hàm số Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 4) . Giá trị của x là bao nhiêu để f'(x) = g'(x) ?

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 4)

Câu 4: Cho hàm số Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 4) . Để f'(x) ≤ 0 thì x có giá trị thuộc tập hợp nào?

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 4)

Câu 5: Phương trình tiếp tuyến với đồ thị Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 4) tại điểm có hoành độ x0 = -1 là:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 4)

Quảng cáo
2004 - Toán Lý Hóa

Câu 6: Cho hàm số Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 4) . Với giá trị nào của m thì x = -1 là nghiệm của bất phương trình f'(x) < 2 ?

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 4)

Câu 7: Cho hàm số Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 4) . Để f'(x) < 0 thì x có giá trị thuộc tập hợp nào dưới đây?

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 4)

Câu 8: Phương trình tiếp tuyến của parabol y = x2 + x + 3 song song với đường thẳng Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 4) là:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 4)

Câu 9: Đạo hàm của hàm số Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 4) bằng biểu thức nào sau đây?

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 4)

Câu 10: Đạo hàm của hàm số Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 4) bằng biểu thức nào sau đây?

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 4)

Đáp án & Hướng dẫn giải

Câu 1:

- Ta có

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 4)

Chọn đáp án A.

Quảng cáo

Câu 2:

- Ta có

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 4)

Chọn đáp án C.

Câu 3:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 4)

Chọn đáp án C.

Câu 4:

- Ta có

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 4)

- Suy ra:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 4)

Chọn đáp án A.

Câu 5:

- Tọa độ tiếp điểm: x0 = -1 ⇒ y0 = -5 . Tiếp điểm M( -1; -5).

- Hệ số góc của tiếp tuyến:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 4)

→ Tiếp tuyến tại điểm có hoành độ x0 = -1 có phương trình:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 4)

Chọn A

Câu 6:

- Ta có:f'(x) = m - x2.

- Do x = -1 là nghiệm của bất phương trình f'(x) < 2.

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 4)

Chọn B.

Câu 7:

- Ta có

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 4)

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 4) Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 4)

Chọn C.

Câu 8:

- Ta có

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 4)

- Giả sử M(x0, y0) là tiếp điểm của tiếp tuyến với parabol y = x2 + x + 3.

- Vì tiếp tuyến song song với đường thẳng d: Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 4) ( đường thẳng này có hệ số góc bằng -1).

- Nên:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 4)

- Phương trình tiếp tuyến là:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 4)

Chọn C.

Câu 9:

- Áp dụng công thức: Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 4)

- de-kiem-tra-15-phut-dai-so-11-chuong-5-de-4-giai-cau-9.PNG

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 4)

Chọn B.

Câu 10:

- Áp dụng công thức: Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 4)

- Ta có:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 4)

Chọn đáp án B.

Xem thêm các đề kiểm tra, đề thi Toán 11 Đại số, Hình học có đáp án hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký khóa học tốt 11 dành cho teen 2k4 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-15-phut-toan-11-chuong-5-dai-so.jsp


2004 - Toán Lý Hóa