Đề kiểm tra 15 phút Hình học 11 Chương 3 có đáp án (Đề 1)Đề kiểm tra Hình học 11 - Học kì 2

Thời gian làm bài: 15 phút

Câu 1: Cho hình lăng trụ ABC.A'B'C', M là trung điểm của BB’. Đặt Đề kiểm tra 15 phút Hình học 11 Chương 3 có đáp án (Đề 1) . Biểu diễn Đề kiểm tra 15 phút Hình học 11 Chương 3 có đáp án (Đề 1) theo các vecto Đề kiểm tra 15 phút Hình học 11 Chương 3 có đáp án (Đề 1) .

Quảng cáo

Câu 2: Trong không gian cho điểm O bất kì và bốn điểm A, B, C, D không thẳng hàng. Chứng minh điều kiện cần và đủ để tứ giác ABCD là hình bình hành là: Đề kiểm tra 15 phút Hình học 11 Chương 3 có đáp án (Đề 1)

Câu 3: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. Đặt Đề kiểm tra 15 phút Hình học 11 Chương 3 có đáp án (Đề 1) Chứng minh: Đề kiểm tra 15 phút Hình học 11 Chương 3 có đáp án (Đề 1) .

Câu 4: Cho hình lập phương ABCD.EFGH có cạnh bằng a. Tính Đề kiểm tra 15 phút Hình học 11 Chương 3 có đáp án (Đề 1) ?

Câu 5: Cho tứ diện ABCD. Trên các cạnh AD và BC lần lượt lấy M, N sao cho AM = 3MD; BN = 3NC. Gọi P, Q lần lượt là trung điểm của AD và BC. Chứng minh các vectơ Đề kiểm tra 15 phút Hình học 11 Chương 3 có đáp án (Đề 1) đồng phẳng.

Đáp án & Hướng dẫn giải

Câu 1:

Đề kiểm tra 15 phút Hình học 11 Chương 3 có đáp án (Đề 1)

- Ta phân tích như sau:

Đề kiểm tra 15 phút Hình học 11 Chương 3 có đáp án (Đề 1)

Quảng cáo
2004 - Toán Lý Hóa

Câu 2:

Đề kiểm tra 15 phút Hình học 11 Chương 3 có đáp án (Đề 1)

+) Trước hết, điều kiện cần và đủ để tứ giác ABCD là hình bình hành là: Đề kiểm tra 15 phút Hình học 11 Chương 3 có đáp án (Đề 1).

+) Với mọi điểm O bất kì khác A, B, C, D ta có:

Đề kiểm tra 15 phút Hình học 11 Chương 3 có đáp án (Đề 1)

- Vậy điều kiện cần và đủ để tứ giác ABCD là hình bình hành là: Đề kiểm tra 15 phút Hình học 11 Chương 3 có đáp án (Đề 1)

Câu 3:

Đề kiểm tra 15 phút Hình học 11 Chương 3 có đáp án (Đề 1)

- Gọi O là tâm của hình bình hành ABCD. Ta có:

Đề kiểm tra 15 phút Hình học 11 Chương 3 có đáp án (Đề 1)

- Từ (1) và (2) suy ra:

Đề kiểm tra 15 phút Hình học 11 Chương 3 có đáp án (Đề 1)

Câu 4:

Đề kiểm tra 15 phút Hình học 11 Chương 3 có đáp án (Đề 1)

- Ta có:

Đề kiểm tra 15 phút Hình học 11 Chương 3 có đáp án (Đề 1)

Quảng cáo

Câu 5:

Đề kiểm tra 15 phút Hình học 11 Chương 3 có đáp án (Đề 1)

+) Do AM = 3MD; BN = 3NC suy ra:

Đề kiểm tra 15 phút Hình học 11 Chương 3 có đáp án (Đề 1)

+) Do P và Q lần lượt là trung điểm của AD và BC nên :

Đề kiểm tra 15 phút Hình học 11 Chương 3 có đáp án (Đề 1)

- Từ (1) và (2) suy ra: Đề kiểm tra 15 phút Hình học 11 Chương 3 có đáp án (Đề 1)

- Suy ra: M là trung điểm của DP; N là trung điểm CQ.

+) Ta có:

Đề kiểm tra 15 phút Hình học 11 Chương 3 có đáp án (Đề 1)

Xem thêm các đề kiểm tra, đề thi Toán 11 Đại số, Hình học có đáp án hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký khóa học tốt 11 dành cho teen 2k4 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-15-phut-toan-11-chuong-3-hinh-hoc.jsp


2004 - Toán Lý Hóa