Đề thi môn Toán lớp 2 Học kì 1 có đáp án (Nâng cao - Đề 4)

    Đề thi học kì 1

    Môn: Toán lớp 2

    Thời gian làm bài: 45 phút

Tải về

I. TRẮC NGHIỆM: Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước kết quả đúng:

Câu 1. Kết quả của phép cộng 67 + 26 là :

Quảng cáo

 A. 83

 B. 93

 C. 94

 D. 95

Câu 2. Phép trừ 100 - 57 có kết quả là:

 A. 53

 B. 44

 C. 43

 D. 33

Câu 3. Tổng nào dưới đây bé hơn 56?

 A. 50 + 8

 B. 49 + 7

 C. 36 + 29

 D. 48 + 6

Câu 4. Số hình tam giác có trong hình bên là:

Đề thi môn Toán lớp 2 Học kì 1 có đáp án (Nâng cao - Đề 4)

 A. 2 hình

 B. 3 hình

 C. 4 hình

 D. 5 hình

II. TỰ LUẬN:

Câu 1. Điền số hoặc dấu (>, <, =) thích hợp vào chỗ chấm.

Quảng cáo

a/ 42 + 15 ...........55

b/ 100 - 67 ......... 43

c/ 8 giờ tối còn gọi là ..... giờ.

d/ Ngày 1 tháng 1 năm 2011 là ngày thứ 7. Thứ bảy tuần sau đó là ngày ..... tháng .....

Câu 2. Đặt tính và tính:

a/ 36 + 28

b/ 75 - 37

c/ 100 - 73

d/ 29 + 17

Câu 3. Tính:

a/ 48 + 25 - 38

b/ 100 - 38 + 15

Câu 4. Tìm x, biết:

a/ x + 37 = 73

b/ 42 - x = 30

Câu 5. Thùng gạo tẻ có 53 kg. Thùng gạo nếp có ít hơn thùng gạo tẻ 8 kg. Hỏi thùng gạo nếp có bao nhiêu ki - lô - gam?

Quảng cáo

Câu 6. Tính nhanh: 18 + 29 - 9 - 8

ĐÁP ÁN

I. TRẮC NGHIỆM:

Câu 1. B

Câu 2. C

Câu 3. D

Câu 4. C

II. TỰ LUẬN:

Câu 1.

a/ 42 + 15 > 55

b/ 100 - 67 < 43

c/ 8 giờ tối còn gọi là 20 giờ.

d/ Ngày 1 tháng 1 năm 2011 là ngày thứ 7. Thứ bảy tuần sau đó là ngày 8 tháng 1

Câu 2. Đặt tính và tính:

Đề thi môn Toán lớp 2 Học kì 1 có đáp án (Nâng cao - Đề 4)

Câu 3. Tính:

a/ 48 + 25 – 38 = 73 – 38 = 35

b/ 100 - 38 + 15 = 62 + 15 = 77

Câu 4. Tìm x, biết:

Đề thi môn Toán lớp 2 Học kì 1 có đáp án (Nâng cao - Đề 4)

Câu 5.

Bài giải

Thùng gạo nếp có số ki-lô-gam gạo là:

  53 – 8 = 45 (kg)

    Đáp số: 45kg gạo

Câu 6. Tính nhanh: 18 + 29 - 9 - 8 = (18 – 8) + (29 – 9) = 10 + 20 = 30

Tải về

Xem thêm các Đề thi, đề kiểm tra Toán lớp 2 cơ bản, nâng cao có đáp án hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Toán, Tiếng Việt lớp 2 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung chương trình sách giáo khoa Toán 2, Tiếng Việt 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 2 sách mới các môn học