Top 5 Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 7 mới Học kì 1 có đáp ánPhần dưới là danh sách Top 5 Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 7 mới Học kì 1 có đáp án. Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp bạn ôn luyện & đạt điểm cao trong các bài thi, bài kiểm tra môn Tiếng Anh lớp 7 mới.

Mục lục Đề kiểm tra Tiếng Anh 7 mới

Quảng cáo

Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 7 mới Học kì 1 (Đề số 1)

    Thời gian: 15 phút

Choose the correct tense of verb

1. Listen! I _________________ (think) someone _________________ (knock) at the door.

2. We __________________ (not/know) why Sarah is upset, but she __________________ (not/speak) to us for ages.

3. The Earth _________________ (circle) the Sun once every 365 days.

4. Why _____________________ (you/stare) at me? I suppose you _______________ (not/see) a woman on a motorbike before!

5. How many times _________________ (you/see) him since he went to London?

6. Trevor and Laura like Scabble. They _________________ (play) it most evenings.

7. The number of vehicles on the road ______________ (increase).

8. “Sorry I’m late.” “That’s all right. I _____________________ (not/wait) long.”

9. Mrs. Green always _______________ (go) to work by car, but this week she ____________________ (travel) by bus.

Quảng cáo

10. We _______________ (be) from French. We ___________________ (be) there for 20 years.

11. He ______________ (work) as a teacher five years ago.

12. Lana _______________ (see) a movie at Great Show theater tonight.

13. Hoang _______________ (call) you many times last night.

14. Linh’s grandfather ______________ (die) 30 years ago.

15. My mother ________________________ (be/water) her cactus trees on the balcony.

Đáp án & Thang điểm

1. think – is knocking

2. don’t know – hasn’t spoken

3. circles

4. are you staring – haven’t seen

5. have you seen

6. play

7. is increasing

8. haven’t been waiting

9. goes – is traveling

10. are – have been

11. worked

Quảng cáo
Cài đặt app vietjack

12. will see

13. called

14. died

15. is watering

Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 7 mới Học kì 1 (Đề số 2)

    Thời gian: 15 phút

I. Fill the sentences with more, less or fewer.

1. February has ______ days than January.

2. Overpopulation is causing ______ problems than we can imagine.

3. Big cities suffer ______ pollution than the countryside.

4. A teacher needs ______ calories than a farmer.

5. A healthy child requires _____ care than a sick one.

II. Put as, or from in the gaps.

1. The music festival this year is as good ______ it was last year.

2. The concert will be broadcast ‘live’: that means it comes on TV at the same time______ it is performed.

3. This camera is not as expensive ______ I thought at first.

4. Your taste in art is quite different ______ mine.

5. My mother is always as busy ______ a bee.

III. Complete the following sentences with ‘too’ or ‘either’

1. My friend likes photography, and I like it ______.

2. My mother doesn’t enjoy horror films, and my sister doesn’t ______.

3. I was not allowed to go to the show, and my classmates were not ______.

4. I love country music, and I like rock and roll ______.

5. When I finish painting my room, I’ll do the kitchen ______.

Đáp án & Thang điểm

I.

1. fewer

2. more

3. more

4. fewer

5. less

II.

1. as

2. as

3. as

4. from

5. as

III.

1. too

2. either

3. either

4. too

5. too

Xem thêm các đề kiểm tra, đề thi Tiếng anh thí điểm lớp 7 chọn lọc, có đáp án hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 7 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 7 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Học tốt toán 7 - Thầy Lê Tuấn Anh

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Học tốt tiếng Anh 7 - Cô Hoài Thu

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Học tốt Văn 7 - Cô Lan Anh

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k8: fb.com/groups/hoctap2k8/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Tuyển tập Đề kiểm tra Ngữ Văn 7 có đáp án | Đề kiểm tra 1 tiết Văn, Tiếng Việt, Tập làm văn lớp 7 học kì 1 và học kì 2 có đáp án và thang điểm được các Giáo viên hàng đầu biên soạn bám sát chương trình Ngữ văn lớp 7 và cấu trúc ra đề kiểm tra trắc nghiệm và tự luận mới.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.