Đề thi Giữa học kì 1 Tiếng Anh lớp 7 mới có đáp án (Đề 1)

    Đề thi Tiếng Anh lớp 7 - Học kì 1

    Thời gian: 60 phút

A. READING: Read. Then do the task below

At school we often have four classes in the morning and three lessons in the afternoon. After each class we have a five- minute break. It's time for recess. After a hard lesson, this time is very important. We are all happy and excited. We can meet our friends and have fun. During the recess, the yard and classroom are very noisy. Many students are sitting and chatting. Some eat or drink. Some play games as blind man's bluff or catch. Some girls skip rope, some boys play marbles or swap cards. These activities only stop when the bell rings. Then all the students go in to their classrooms and begin new lessons.

Answer True (T) or False (F)

____ 1. At school, we have three classes in the morning and four in the afternoon.

____ 2. We often have a five - minute break after each lesson.

____ 3. During the recess, the yard and class room aren't very noisy.

____ 4. All the students play games as blind man's bluff and catch at recess.

____ 5. The activities at recess will stop when the bell rings.

____ 6. All the students go home after the recess.

B. LANGUAGE FOCUS

Choose the best word or phrase (A, B, C or D) to complete the sentences

1. Look! The bus ___________

Quảng cáo

A. comes     B. is coming     C. come     D. is come

2. How often ________ Lien ________ the piano in the club?

A. does/practice     B. do/practice     C. do/practices     D. does/practices.

3. Which sentence is correct?

A. Would you like having lunch with me?

B. Would you like to having lunch with me?

C. Would you like has lunch with me?

D. Would you like to have lunch with me?

4. My _____ subject is English.

A. interested     B. like     C. favorite     D. enjoy.

C. PHONICS: Choose the word in each group that has the underlined part pronounced differently from the rest:

Quảng cáo

1- A. celebration     B. collection     C. education     D. question

2- A. relax     B. snack     C. area     D. atlas

3- A. find     B. miss     C. live     D. think

4- A. rehearse     B. hour     C. household     D. horrible

D. WRITING

Part I: Complete the sentences

1. Our classes start at _________________

2. We have English on Monday, Tuesday and ____________________________

Part II: Complete the sentences, using the prompts

1. I / go / school / five days / week.

_________________________________________________________________

2. At school / we / learn /about /lots / different things.

_________________________________________________________________

Quảng cáo
Cài đặt app vietjack

Đáp án & Thang điểm

Total: 10

Parts Total of each part Answer key Points

A. READING

3

1. F

2. T

3. F

4. F

5. T

6. F

0,5

B. LANGUAGE FOCUS

2

1. B. is coming

2. A. does/practice

3. D. Would you like to have lunch with me?

4. C. favorite

0,5

C. PHONICS

1

1. D

2. C

3. A.

4. B

0,25

D. WRITING

2

2

Part I: Complete...

1. Our classes start at 7.15.

2. We have English on Monday, Tuesday and Saturday.

Part II: Rewrite ...

1. I go to school five days a week.

2. At school we learn about lots of different things.

1

Xem thêm các Đề kiểm tra, Đề thi Tiếng Anh lớp 7 mới có đáp án hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 7 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 7 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Học tốt toán 7 - Thầy Lê Tuấn Anh

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Học tốt tiếng Anh 7 - Cô Hoài Thu

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Học tốt Văn 7 - Cô Lan Anh

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k8: fb.com/groups/hoctap2k8/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Tuyển tập Đề kiểm tra Ngữ Văn 7 có đáp án | Đề kiểm tra 1 tiết Văn, Tiếng Việt, Tập làm văn lớp 7 học kì 1 và học kì 2 có đáp án và thang điểm được các Giáo viên hàng đầu biên soạn bám sát chương trình Ngữ văn lớp 7 và cấu trúc ra đề kiểm tra trắc nghiệm và tự luận mới.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.